Cennik ogłoszeń drobnych tekstowych

  Cena netto w zł za linię
wyd. ogólnopolskie
Cena brutto w zł za linię
wyd. ogólnopolskie
zwykłe 15,00 zł 18,45 zł
pogrubione 20,00 zł 24,60 zł
wersaliki 22,00 zł 27,06 zł
wersaliki pogrubione 25,00 zł 30,75 zł
Ogłoszenia na szarym tle 32,00 zł 39,60 zł
Ogłoszenia kontra 35,00 zł 43,05 zł
Ogłoszenia ramka cienka +45% * +45% *
Ogłoszenia ramka gruba +60% * +60% *
Wyróżnienie w tekście
(wyrazy drukiem pogrubionym lub wersalikami)
+15% * +15%

 

*dopłata do pełnej wartości ogłoszenia

 

Rabaty za wielokrotność emisji:

– za druk 2,3 ogłoszeń 3%
– za druk 4,5 ogłoszeń 4%
– za druk 6,7 ogłoszeń 6%
– za druk 8,9 ogłoszeń 7%
– za druk 10-15 ogłoszeń 10%
– za druk 16-20 ogłoszeń 11%
– za druk 21-25 ogłoszeń 12%
– za druk 26-30 ogłoszeń 13%
– za druk 31-35ogłoszeń 14%
– za druk 36-40 ogłoszeń 15%
– za druk co najmniej 41 ogłoszeń 16%